CropVision en Milieuregistratie voor RoyalFloraHolland

RoyalFloraHolland heeft bepaald dat alle aanvoerders van producten een digitale milieuregistratie moeten bijhouden en in het bezit moeten zijn van een milieucertificaat. Hierbij kunt u kiezen voor certificering door MPS of GlobalG.A.P.. Wij hebben deze certificeringen voor u in CropVision geregeld. 

Certificering door MPS

CropVision kan gebruikt worden bij de certificering door MPS. Als vanouds houdt u in CropVision de dagelijkse teeltregistratie bij. Welk gewas staat op welk perceel, uitgevoerde bewerkingen zoals datum, gebruikte middelen en/of meststoffen en de dosering.

Voor bedrijfsvergelijking moet op 4-wekelijkse basis het totale gebruik aan energie, middelen en meststoffen ingevoerd worden bij MPS. Hiervoor kunt u in CropVision eenvoudig een rapport opvragen waar de totalen aan gebruikte middelen en meststoffen in de betreffende periode berekend worden. Met deze gegevens kunt u vervolgens zien hoe dit gebruik zich verhoudt tot uw collega’s.

Certificering door GlobalG.A.P.

Voor de certificering door GlobalG.A.P. kunt u ook CropVision gebruiken. Hierbij werken wij samen met GreenlinQdata. Hier neemt u een abonnement op een hiervoor aangepaste versie van GQ-data. In CropVision kunt u de teeltregistratie op de gebruikelijke wijze bijhouden. Hierbij kunt u ook  gebruik blijven maken van de CropVision app voor uw smartphone. Van de betreffende percelen stuurt u de teeltregistratie op naar de GlobalG.A.P. (deze export mogelijkheid komt begin 2021 beschikbaar). GQ-data gebruikt u vervolgens voor de registratie van de thema’s water en energie. Ook kunt u in GQ-data de resultaten van de bedrijfsvergelijking (benchmark) bekijken.

Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, neem dan contact op met GreenlinQdata (GreenlinQdata).

In januari wordt u nader geïnformeerd over de voorwaarden en de werkwijze van deze nieuwe mogelijkheid.

 
This website uses cookies to improve your experience.