Dairy Analytics adviseursdashboard – het startpunt van jouw dag

Dairy Analytics is de nieuwste software van AgroVision, speciaal ontworpen voor de melkveehouderijsector. Deze geavanceerde software stelt melkveeadviseurs in staat om in één oogopslag alle relevante gegevens van al hun klanten te bekijken. De software bundelt voer-, melk- en robotdata afkomstig van alle systemen en merken. Vervolgens worden de verzamelde gegevens gepresenteerd in duidelijke analyses en tabellen. Dit bespaart tijd. Deze overgebleven tijd kan worden gebruikt voor het echte werk, het adviseren van klanten.    

Het adviseursdashboard als startpunt van de dag 

Bij het starten van de werkdag, en daarmee de software, begint de adviseur bij zijn gelijknamige dashboard. Het dashboard geeft op een overzichtelijke manier de melkveebedrijven met attenties in beeld. Hiermee wordt een proactieve benadering richting de klant gemotiveerd.  

Het adviseursdashboard ondersteunt de adviseur bij het verkrijgen van de eerste inzichten met betrekking tot de melkproductie en voerconsumptie van de koeien van alle klanten. Opvallende afwijkingen worden expliciet aangegeven, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een aanzienlijke daling in de melkproductie of een opvallend hoog percentage restvoer. Het dashboard maakt het eenvoudig om gegevens van alle klanten met elkaar te vergelijken en van daaruit kan gemakkelijk doorgeklikt worden naar het dashboard op klantniveau.  

Na één klik op de knop, zoals in de afbeelding hieronder, verschijnt er een volledig overzicht met diverse grafieken.  

Deze grafieken tonen inzichten als:

  • Actuele prestaties in voer en melk
  • Het verloop van voer- en melkdata van de afgelopen periode
  • De trend van de afgelopen maand

Bij de actuele prestaties in voer en melk is het mogelijk om de grenzen en doelen in te stellen. Samen met de veehouder kan de adviseur doelen afspreken en deze instellen in het programma.  Zodra de koeien van dit doel afwijken zal er een attentie weergegeven worden.

Behoefte aan het ondervinden van de oorzaak achter een bepaalde attentie? Klik dan door naar het klantdashboard, waar het inzoomen op specifieke kengetallen mogelijk is. Bijvoorbeeld, als het gaat om het percentage restvoer, is er een rapport beschikbaar waarin te zien is welke koeien veel restvoer hebben gehad in de afgelopen 7 dagen.

Real-time data

Dankzij real-time data heeft de adviseur de mogelijkheid om van al zijn klanten alle actuele informatie te bekijken, te vergelijken en zijn klantbezoeken voor te bereiden. Het is meteen duidelijk wat er speelt, zodat de aandacht direct kan uitgaan naar analyse en advies. De data is altijd up-to-date en hoeft niet eerst opgevraagd te worden bij de klant.

Ook ziet de melkveeadviseur door de real-time data snel verband tussen voeropname en melkopbrengst. Na aanpassing van het rantsoen is binnen 24 uur te zien wat de consequenties zijn van het advies van de melkveeadviseur.

Meer weten over Dairy Analytics, neem een kijkje op: www.agrovision.nl/dairy-analytics.

This website uses cookies to improve your experience.