De mineralen wetgeving krijgt steeds grotere impact

Derogatie afbouw en lagere stikstofnormen

Het gebruik van mineralen wordt in de regelgeving steeds verder beperkt. Om een stapsgewijze afbouw van derogatie mogelijk te maken zijn er meer regio’s aangwezen als nutriënten verontreinigde gebieden. In de afbeelding van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hieronder is te zien wat deze nieuwe aangewezen gebieden zijn. Daarbij komt kijken dat in deze NV-gebieden de stikstofnorm voor alle landbouwers omlaag gaat. Dit jaar varieert deze verlaging tussen de 5 en 10%. In 2025 zal deze verlaging nog verder worden doorgezet en zullen de stikstofnormen met 20% worden ingeperkt voor deze regio’s. Verder vervalt de stikstofnorm voor niet-vlinderbloemige groenbemesters als die niet vóór 1 september worden gezaaid en blijven staan tot 1 februari.

De aanscherping van de normen voor grasland, de bufferstroken en de uitbreiding van de NV-gebieden, zorgen ervoor dat er een veel groter aanbod is van organische mest. De vergoedingen voor aanwending van mest lopen daardoor op. Al met al is een goede planning van je bemesting een puzzel, die grote financiële consequenties heeft. Om een maximale opbrengst te behalen, dien je de hoeveelheid stikstof die je mag gebruiken optimaal te benutten. Daarnaast kan het uitrijden van organische mest je veel geld opleveren.

 

NV Gebieden

De Mineralenplanner maakt het gemakkelijk

Met de CropVision Mineralenplanner bepaal je de gebruiksruimte aan stikstof, fosfaat en organische mest voor je bedrijf. In één oogopslag zie je welke beschikbare gebruiksruimte je op je bedrijf hebt. Belangrijk is daarbij om gebruik te maken van de stikstofdifferentiatie als je daar recht op hebt! Daarvoor moet de opbrengst van bieten, aardappelen en granen op klei de afgelopen drie jaar, elk jaar bovengemiddeld geweest zijn. Zodra je de uitgevoerde bemestingen hebt ingevoerd, heb je inzicht in de restruimte voor het lopende seizoen. Op elk gewenst moment tijdens het groeiseizoen kun je aan de hand van de nog resterende gebruiksruimte zien hoeveel dierlijke mest, stikstof en/of fosfaat je nog kunt bemesten. Zo heb je tijdens het hele jaar de vinger aan de pols.

Meer weten? Over de Mineralenplanner? 

Maak direct een afspraak voor een adviesgesprek of vraag een demo aan. 

This website uses cookies to improve your experience.