De perfecte start na het afkalven met behulp van data

De 100 dagen rond het afkalven zijn de meest cruciale dagen in de transitie naar de nieuwe lactatiefase. In de dagen rondom het afkalven heeft de koe vaak een verminderde weerstand, waardoor het risico op transitieziektes groter is. Hoe kun als boer het risico op deze ziektes verminderen? Hoe kun je je koe zo optimaal mogelijk door de transitiefase heen loodsen? Allemaal vragen die bij dit onderwerp naar boven komen. In dit artikel gaan we in op het feit hoe robots, sensoren en de hieraan gekoppelde software kunnen helpen om vroegtijdig in te kunnen grijpen bij problemen in de transitiefase.  

Periode voor het afkalven
Om de perfecte start na het afkalven te kunnen realiseren is het heel belangrijk om juist ook de periode voor het afkalven goed in beeld te hebben. Oorsensoren die metingen verrichten van bewegingen, temperatuur, vreetgedrag maar ook van geleidbaarheid, kleur, liters en gehalten uit het melk geven dit totaal beeld. Vaak kunnen hier al afwijkingen optreden die er toe wijzen dat er na het afkalven problemen kunnen ontstaan. “Data die de afgelopen jaren wereldwijd door sensordata verzameld is, laat zien dat er nog veel te winnen is. De data toont dat veel koeien die na het afkalven ziek worden voor het afkalven al ander gedrag vertonen aldus Peter Hut, dierenarts en Europees Rundveespecialist bij Cowmanager.” 

Het belang van monitoring van koeien tijdens de transitiefase  
Het belang van monitoring van koeien ligt hem in het feit dat zonder monitoring de ziekte bij de koe pas wordt opgemerkt zodra de ziekte ook aanwezig is. Door de koe van begin tot eind volledig te monitoren kan er vroegtijdig al gezien worden of een koe afwijkingen vertoond. Door in te grijpen op deze afwijkingen kan in sommige gevallen de ziekte voorkomen worden. Wanneer er geen monitoring plaats vind, ben je eigenlijk altijd te laat met ingrijpen, omdat de ziekte dan pas aan het licht komt zodra de koe ook echt ziekteverschijnselen gaat vertonen.  

Het monitoringssysteem van CowManager geeft exacte attenties tijdens de transitieperiode van een koe. 75% van alle gezondheidsproblemen bij koeien is terug te leiden naar de transitieperiode. Met de Transitie Monitor van de Module Voeding herken je risicokoeien in de droogstand en voorkom je verrassingen na afkalven. 

Het verzamelen en analyseren van de koedata 
Door het monitoren van koeien en het verzamelen van data kun je een hele mooie analyse maken van je bedrijf. Op basis van de data en monitoring van de koeien kun je bijsturen en inzicht krijgen in de effectiviteit van de genomen maatregelen. Wanneer je dit inzicht hebt verkregen kun je pas de juiste preventieve maatregelen nemen om de ziektes te gaan voorkomen.  

Erwin van Schooten over het combineren van alle beschikbare data en attenties
“Voor mij zit de meerwaarde van het bedrijfsmanagementsysteem in monitoring en inspelen op wat komen gaat. Door zaken te combineren kan ik beter inspelen op de actuele situatie op het bedrijf.” Erwin van Schooten is melkveehouder en productontwikkelaar melkveesoftware bij Agrovision.  

Van Schooten maakt gebruik van sensoren, een melkrobot die data verzamelt en het softwareprogramma CowVision die deze data inzichtelijk stelt. “In CowVision is data te vinden over MPR, de tank, het rantsoen, de behandeling en de fokkerij van mijn koeien. Daarnaast heb ik sensordata”. Het combineren van al deze beschikbare data en attenties stellen mij in staat beslissingen te nemen op koe of op bedrijfsniveau, aldus van Schooten.  

Ben je benieuwd wat CowVision of CowManager voor jou kan betekenen?

 

This website uses cookies to improve your experience.