Goed kijken naar afwijkende data helpt varkenshouder vooruit

Bron: Nieuwe Oogst, John Lamers

Met alle data die een varkenshouder op zijn bedrijf zelf bijhoudt en automatisch binnenkrijgt, kan hij veel meer doen dan achteraf analyseren hoe het draaide. Varkenshouders die vooruitgang willen boeken, kunnen hun data gebruiken om dagelijks de gang van zaken te monitoren en snel bij te sturen.

Bedrijfsresultaten verbeteren

Data blijven op de eerste plaats essentieel voor het verbeteren van de bedrijfsresultaten. ‘Zonder data bijhouden en interpreteren blijf je doen wat je altijd hebt gedaan’, zegt Theo van Grunsven, productmanager bij AgroVision. ‘Maar houd je data wel consequent bij en analyseer ze goed, dan zie je waar sterktes, zwaktes en kansen liggen en worden resultaten voorspelbaar.’

Om het analyseren en monitoren van data gemakkelijker te maken, komt AgroVision na de zomer met de Operationele Monitor. Daarmee kunnen varkenshouders voortdurend hun analyses bekijken. De Operationele Monitor biedt bijvoorbeeld zicht op de prestaties van de zeugen van verschillende worpnummers of het verloop van doodgeboren en levend geboren biggen.

In één oogopslag

Van Grunsven: ‘Je ziet dan in één oogopslag waar verbeteringen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld dat de zeugen die je na dag 35 speent, de volgende ronde altijd slecht presteren. Of dat de eersteworpszeugen wel veel levend geboren biggen hebben, maar de tweedeworpszeugen niet. De Operationele Monitor laat de trend zien. Daardoor zie je waar het goed gaat en waar het beter kan en kun je snel bijsturen.’

Wekelijks overzicht

‘Welke zeugen hebben veel doodgeboren biggen? Wat is de mogelijke oorzaak? Zorg dat je wekelijks een overzicht hebt van de belangrijkste kengetallen voor je bedrijf.’

‘Voor het zoeken naar een mogelijke oorzaak is het van belang om alles vast te leggen in je managementsysteem’, stelt Van Grunsven. ‘Stel dat er een paar dagen een stalinrichter in de stal is geweest. Als de zeugen een tijd later slechter presteren, dan kan dat zomaar de oorzaak zijn geweest. Maar dan moet je dat wel hebben vastgelegd, anders weet je het niet’, zegt de productmanager.

‘Je kunt alles analyseren, als je het maar invoert. Met de mogelijkheden die er tegenwoordig zijn van het lezen van oormerken of zeugenkaarten via de smartphone kan het gemakkelijker.’

Aflevergewicht

Ook bij vleesvarkens is het volgens Van Grunsven vooral zaak om op de uitersten te letten. Bijvoorbeeld bij het afleveren. Een goed gemiddeld aflevergewicht zegt niet alles. Een paar varkens die veel te licht of te zwaar zijn, kosten de varkenshouder veel geld. Het kan gaan om kortingen van meer dan 20 euro per afgeleverd varken, blijkt uit de Slachtmonitor.

Dit is een deel van het artikel welke in augustus werd gepubliceerd in Nieuwe Oogst.
Klik hier voor het volledige artikel.
This website uses cookies to improve your experience.