Maak je eigen bemestingsplan in 3 stappen

Als boer sta je niet alleen voor de uitdaging om een effectief bemestingsplan op te stellen, maar ook om te voldoen aan de mestwetgeving en mestregels van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In dit artikel behandelen we de cruciale stappen om een kwalitatief bemestingsplan op te stellen, met speciale aandacht voor mestoverschot, mestboekhouding en naleving van mestregels.  

Stap 1: Bodemanalyse en Mestoverschotbeheer

Voor de meesten niet geheel onbekend maar wel belangrijk om te benoemen. Het startpunt van het opstellen van het bemestingsplan begint met een grondige bodemanalyse, rekening houdend met de voorschriften van RVO.  Identificeer niet alleen de voedingsbehoeften van de gewassen, maar ook de huidige status van meststoffen in de bodem. Dit vormt de basis voor zowel het bemestingsplan als een adequaat beheer van het mestoverschot. 

Volgens de mestwetgeving is het cruciaal om het mestoverschot binnen de wettelijke normen te houden. Zorg voor een nauwkeurige registratie van de mestproductie en -uitrijding in de mestboekhouding, een vereiste van RVO. 

Wat betreft het aanvragen van derogatie veranderd er in 2024 het een en ander. Zo kun je in Natura-2000 gebieden en GWB sinds 2023 al geen derogatie meer aanvragen, maar inmiddels is bekend dat per 2024 ook geen derogatie meer mogelijk is in een zogenoemde bufferstrookzone van 250-meter rondom specifieke stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. In NV-gebieden kun je in 2024 nog wel derogatie aanvragen. De gebruiksnorm wordt hier echter wel sneller afgebouwd dan buiten de NV-gebieden. Uiteraard gelden er strengere regels bij het opstellen van het bemestingsplan wanneer u derogatie wilt aanvragen. De nieuwe kaartlagen in ons AgroMineraal programma zijn per eind februari 2024 beschikbaar, dit helpt u bij het bepalen van de actuele gebruiksnorm per perceel.  

Meer informatie over de NV-gebieden vind je op: Met nutriënten verontreinigde gebieden (NV-gebieden) (rvo.nl) en op Aanwijzing nutriënten verontreinigde gebieden: samen werken aan schoner water | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Stap 2: Gewaskeuze, Voedingsbehoeften en Mestregels

De selectie van de gewassen moeten gebaseerd worden op zowel de marktvraag, de mestregels maar ook de GLB en het gewas dat past binnen het eigen rantsoen van de koeien. Raadpleeg hierbij de RVO-richtlijnen om te begrijpen welke gewassen geschikt zijn voor jouw bedrijf en voldoen aan de mestwetgeving. De keuze van gewassen moet niet alleen rendabel zijn, maar ook duurzaam binnen de gestelde mestregels. 

Houd bij het opstellen van het bemestingsplan rekening met de specifieke voedingsbehoeften van de gekozen gewassen en de mestnormen die RVO voorschrijft. Een gedetailleerd bemestingsplan is niet alleen goed voor de gewasgroei, maar ook voor het naleven van de mestregels. 

Stap 3: Bemestingsplan en Mestboekhouding volgens RVO-richtlijnen

Specificeer de meststoffen, doseringen en toepassingsmethoden volgens de gestelde regels en voor een hoge efficiëntie. Zorg ervoor dat het bemestingsplan gedocumenteerd wordt in de mestboekhouding. 

Periodieke rapportages aan RVO over mestproductie, -transport en -uitrijding zijn van groot belang. Houd deze documentatie nauwkeurig bij om sancties en boetes te voorkomen. 

Het opstellen van een bemestingsplan voor landbouwers vereist niet alleen aandacht voor optimale gewasgroei, maar ook naleving van mestwetgeving en mestregels van RVO. Door bodemanalyse, mestoverschotbeheer, gewaskeuze en een gedetailleerd bemestingsplan te combineren, leg je niet alleen de basis voor een succesvolle oogst maar ben je ook in overeenstemming met de voorschriften van RVO. Blijf op de hoogte van eventuele wijzigingen in de mestwetgeving om een duurzame en wettelijk conforme landbouwpraktijk te behouden.  

AgroVision software

Onze software oplossingen werken altijd met de laatste stand van zaken rondom mestwetgeving. Door de slimme koppelingen wordt de data van de belangrijkste instanties, zoals het RVO en de Kringloopwijzer, direct ingeladen. Hierdoor ziet u meteen of uw bemestingsplan binnen de normen voldoet. Daarnaast kunt u uw gegevens delen met uw accountant of adviseur door hen te machtigen. Zo kan de adviseur u bijvoorbeeld helpen met het opstellen van uw bemestingsplan.  

Als klant van AgroVision bent u vrij in de keuze of u de data handmatig wilt invoeren of gebruik wilt maken van de handige koppelingen. Zo kan ieder op zijn eigen manier met zijn data aan de slag, wel zo fijn!  

Meer weten over ons AgroMineraal programma? https://www.agrovision.com/nl/producten/melkvee/management-systemen/mineraal en bekijk de video of vraag een vrijblijvende offerte aan.  

This website uses cookies to improve your experience.