Meer grip op liquiditeit in onzekere tijden

Ondernemen vraagt in deze tijd extra veel van u. Terwijl de werkzaamheden op het land in volle gang zijn, heeft u te maken met grote uitdagingen. Prijzen van melk en graan schieten de lucht in, terwijl de kosten van voer, energie en kunstmest gigantisch stijgen. De onzekerheden zijn bijzonder groot en dat maakt plannen lastig. Inzicht houden en rust bewaren zijn sleutelwoorden.

Werken met actuele cijfers  

Juist nu is het belangrijk om zelf een goed en actueel inzicht te hebben in de boekhouding. In Mifas Online werkt u altijd met actuele cijfers en dat is een groot voordeel. Doordat u uw facturen boekt op factuurdatum in een In- en Verkoopboek, weet u precies hoe u er vandaag voorstaat. U komt zo niet voor verrassingen te staan. Het is nu extra belangrijk om uw boekhouding wekelijks goed op orde te houden. 

Vooruitkijken en inzicht in liquiditeit 

Vanuit de actuele situatie kunt u ook makkelijk vooruitkijken en een goede inschatting maken in hoeverre uw toekomstige uitgaven invloed hebben op uw banksaldo, zeg uw liquiditeit. Denk hierbij ook aan eventuele extra kosten voor brandstof en loonwerk of het aankopen van extra voer bij tegenvallende opbrengsten van land. In dat geval werken de stijgende voerprijzen ook niet mee. Het loont om een goede financiële prognose te maken. Dit kan met de liquiditeitsbegroting in Mifas Online 

In een liquiditeitsbegroting komen alle verwachte investeringen, kosten en opbrengsten aan bod. Dat kan per maand zijn, maar ook per kwartaal of jaar.  Door deze verwachte kosten en opbrengsten te vergelijken met de actuele situatie, weet u of u nog in de pas loopt. Het geeft u bovendien handvatten om vooruit te kijken, waardoor u niet voor verrassingen komt te staan. Als de verwachting is dat de energieprijs gaat stijgen bijvoorbeeld, dan kunt u dankzij de liquiditeitsbegroting zien wat voor effect dat heeft op de financiën. Per maand kunt u voorspellen of er een tekort gaat ontstaan. Op basis van actuele cijfers kunt u actie ondernemen. 

Voordelen liquiditeitsbegroting 

  • Inzicht in gerealiseerde en actuele kosten en opbrengsten 
  • Inzicht in de te verwachten financiële situatie en daardoor op tijd maatregelen kunnen nemen 
  • Meerdere scenario’s uitwerken; wat betekent een aankoop voor mijn liquiditeit 
  • Een fijne tool om samen met uw adviseur te bespreken. Welke acties kunt u het beste ondernemen? 
  • Indien de bank ernaar vraagt, kunt u alle belangrijke cijfers en prognoses overhandigen 

Heeft u vragen over de liquiditeitsbegroting of Mifas Online, neem gerust contact met ons op via het contactformulier. 

Gratis webinar 7 juli | 10.00 uur

Meer grip op liquiditeit in onzekere tijden

Op donderdag 7 juli om 10.00 uur geven agrarisch adviseur Lubbert van Dellen (Flynth) en Eric Harms (AgroVision) u handvaten hoe u kunt omgaan met financiële onzekerheden in de agrarische sector. Waar liggen kansen of bedreigingen en hoe krijgt u meer grip op uw financiën? De liquiditeitsbegroting is een belangrijk hulpmiddel. We bespreken de aandachtspunten. Bent u er ook bij?

This website uses cookies to improve your experience.