Meer service van Flynth voor Mifas Online klanten

Wat betekent dit voor u?

Onlangs kondigden AgroVision en Flynth een uitbreiding van de samenwerking aan. Flynth beschouwt Mifas Online als top boekhoudprogramma voor de agrarische zelfboeker en heeft de intentie ondertekend om de ondernemers hierbij optimaal te ondersteunen. Maar wat betekent deze intentieverklaring voor u? Lubbert van Dellen, Commercieel Directeur bij Flynth, vertelt enthousiast over de nieuwe aanpak.

Lubbert van Dellen - Directeur Flynth

Wat houdt de intentieverklaring in?

Van Dellen: “Steeds meer agrarische bedrijven vinden het belangrijk om zelf grip op de financiën te hebben en kiezen ervoor om de boekhouding zelf te doen. Voor deze groep agrariërs die zelf de administratie runnen, vinden wij Mifas Online met afstand de beste oplossing. Alle koppelingen voor de agrarische sector zitten er van A tot Z in. Denk aan de EDI-koppeling, de koppeling met de agrarische management systemen en recent nog de automatische bankkoppeling. Daarnaast is de automatisering van facturen in combinatie met een in- en verkoopboek perfect geregeld in Mifas Online.

In de intentieverklaring met AgroVision hebben wij gezegd dat we willen meewerken om het product Mifas Online nog beter te maken voor de agrarische ondernemer. Hierbij kijken we vooral hoe we onze dienstverlening naar deze groep klanten nog meer kunnen verbeteren. En hoe kunnen we de agrarische ondernemer die zelf zijn boekhouding wil doen, optimaal ondersteunen in het gebruik van Mifas Online en inzicht geven in zijn cijfers.

In een pilot onder gezamenlijke klanten kwam Mifas Online goed uit de bus. Wel waren er nog wat wensen en dit hebben we direct samen met AgroVision aangepakt. Kleine onhandigheden in het product zelf zijn direct al opgelost door AgroVision. Maar ook hebben we gekeken hoe we onze Flynth-klanten optimaal kunnen ondersteunen bij de inrichting en begeleiding van Mifas Online. Een ander belangrijk verbetering voor de komende periode is een vernieuwde liquiditeitsbegroting in Mifas Online. Dit is een gezamenlijk project van Flynth en AgroVision en willen we later in het jaar graag met een breder publiek delen. “

Dit maakt niet alleen het leven makkelijker, het geeft bovenal een actueel en toekomstig inzicht.

Waarom geeft een In- en Verkoopboek meer grip?

“Goed grip op de financiën hebben, betekent niet alleen grip houden op de lopende rekening van je bank; dus wat vandaag op je bankrekening staat. Nog belangrijker is het om een vinger aan de lopende rekening van de toekomst te hebben; dat je weet welke inkomsten en uitgaven er nog gaan komen. Voor dit inzicht is het een vereiste om te werken met een in- en verkoopboek, waarbij alle ontvangen facturen snel inboekt worden op de factuurdatum, ongeacht of ze wel of niet zijn afgeschreven bij je bank. 

Dit is de standaard manier van werken in Mifas Online, waarbij bovendien dit hele proces grotendeels geautomatiseerd gaat. Daarom vinden wij dit programma ook zo krachtig. Want dit maakt niet alleen het leven makkelijker, het geeft bovenal een actueel en toekomstig inzicht. Ook onze accountants kunnen u zo veel beter adviseren, want ze zien precies wat de actuele status is en wat er nog komen gaat. Met de oude Mifas, de desktop variant, kon er nog weleens een paar maanden zitten tussen de datum van advies en de laatst bijgewerkte administratie. Het gevaar was dan dat we de plank volledig konden misslaan in ons advies, omdat er de laatste paar maanden iets was gebeurd wat nog niet was bijgewerkt in Mifas. Met Mifas Online is dat dus niet meer het geval, want de administratie is volledig actueel en doordat het online is kunnen we makkelijk over de schouder van de klant meekijken. 

Voor iedereen die werkt met een in- en verkoopboek, is de liquiditeitsbegroting een handige tool in Mifas Online. Deze is dus nu ook al beschikbaar, maar we gaan deze in de nabije toekomst samen met AgroVision verder aanscherpen. Met de liquiditeitsbegroting kan de agrarische ondernemer zelf al een periode voorruit kijken en zien wat een bepaalde keuze voor invloed heeft op de bankrekening. Het laat zien welke knelpunten je op de heenreis kan voorkomen. Dit geeft veel meer rust in de bedrijfsvoering en het voorkomt gedonder met crediteuren of de bank. Het biedt bovendien een goed uitgangspunt voor het gesprek met uw Flynth adviseur, omdat je er al zelf over hebt nagedacht. De vernieuwde liquiditeitsprognose geeft de agrarische ondernemer dus extra handvatten om zijn financiën beter te sturen. Deze extra service willen wij onze klanten graag bieden. “

Je moet van ons niks. Wat je ook doet, in beide gevallen kan software veel werk voor je wegnemen

Betekent dit dat al jullie agrarische klanten over moeten naar Mifas Online?

“Je moet van ons niks. Wel willen wij dat een ondernemer goed nadenkt over run ik zelf mijn administratie of besteed ik dat uit? Wat je ook doet, in beide gevallen kan software veel werk voor je wegnemen. Als u het uitbesteed dan heeft Flynth diverse oplossing die optimaal voor u te werken. Kiest u ervoor om het zelf te doen, dan vinden wij Mifas Online in combinatie met een in- en verkoopboek de beste oplossing voor de agrariër. Op deze manier profiteer je optimaal van de eerder genoemde voordelen.”

Wij zijn erg blij met de inspanningen van Flynth. Het draagt bij aan productverbetering op alle fronten

Wat kan de klant van Flynth verwachten als hij overstapt naar Mifas Online?

“Kijk, het werken met Mifas Online en een in- en verkoopboek is een beleving dat zoveel extra’s geeft. Dat merk je pas als je ermee werkt. Maar we begrijpen dat niet iedereen hierop zit te wachten, want de oude manier lijkt toch ook prima. Daarom doen we er bij Flynth er alles aan om van Mifas Online een positieve beleving te maken. Dit doen we samen met AgroVision.

Zodra de klant duidelijk bij ons heeft aangegeven de overstap naar Mifas Online te willen maken, dan helpen wij hem/haar door eenmalig de complete achterstand bij te werken en de stap te maken van achteraf administreren naar vandaag administreren met een in- en verkoopboek. Tegelijkertijd kijken we of de huidige administratie nog wel handig is ingericht; vaak is deze in de loop der jaren toch wat rommelig geworden. En we begeleiden de klant intensief, zodat ze goed met Mifas Online leren werken. 

Wat we dan ook altijd zien is dat de samenwerking tussen de klant en Flynth verder verbeterd. Dat is een essentieel onderdeel van de aanpak.”

Eric Harms, Productmanager Financieel bij AgroVision over de samenwerking met Flynth.

“Wij zijn natuurlijk erg blij met de inspanningen van Flynth. Het draagt bij aan de productverbetering op alle fronten. Vanuit de gezamenlijke pilot hebben we van accountants en agrarische klanten een aantal suggesties meegekregen die we direct hebben doorgevoerd in de software zelf.

Een aantal wensen staat nog op de planning. Maar we hebben bijvoorbeeld ook goed gekeken hoe we de opstartprocedure samen kunnen aanscherpen. Kloppen de dagboeken en het rekeningschema nog en hoe kunnen we ervoor zorgen dat de klant met een goed ingerichte administratie start? Dat soort zaken moet je goed met elkaar afstemmen en dat hebben we samen met Flynth uitgewerkt.

Deze verbeteringen voeren we binnenkort breed door, zodat iedere Mifas Online gebruiker – agrariër en accountant – hier de vruchten van kan plukken.

Wilt u overstappen naar Mifas Online?

Vul dan het contactformulier in op de productpagina of bel (0570) 664 115. Neem ook altijd contact op met uw Flynth adviseur, zodat hij u optimaal verder kan begeleiden.

This website uses cookies to improve your experience.