Nieuw in CropVision, de mineralenplanner komt eraan

Door: Leon Spätjens, Productmanager Teelt AgroVision

Al flink wat jaren houden we bij welke bewerkingen op het land plaatsvinden. Deden we dit voorheen in het spuitboekje, nu doen we dat massaal digitaal. Dit is op zich niet nieuw. Wat we wel zien is dat de regels voor ondermeer het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen elk jaar weer aangescherpt worden. En het aantal partijen dat inzicht wil in uw teeltdata neemt toe. ‘Hoe kan CropVision hierbij helpen?’, vraagt u zich misschien af. Ik stel mij die vraag ook regelmatig. Niet alleen als Productmanager Teelt bij AgroVision, maar ook als praktiserend akkerbouwer.

Nieuwe gewasbeschermingsregels 2021

En wat gaat er voor u veranderen in 2021? Ook volgend jaar worden de restricties in het middelengebruik verder aangescherpt.  Dit geldt bijvoorbeeld voor het gebruik van Mancozeb bij de bestrijding van Valse Meeldauw, Bremia en Phytophthora; 2021 wordt het laatste jaar dat u dit middel nog mag gebruiken. En komende zomer komt er een einde aan het gebruik van producten, die de werkzame stof Epoxiconazool bevatten (zoals Seguris, Adexar, Retengo Plus). Deze en andere restricties worden in de middelenbank van CropVision bijgehouden, zodat u op tijd gewaarschuwd wordt bij het gebruik van de middelen.

Een andere belangrijke aanscherping voor 2021 is voor Global GAP. Vanaf het nieuwe seizoen vraagt Global GAP nog gedetailleerder naar de reden waarom een middel wordt toegepast. Het is voor Global GAP niet meer voldoende om bijvoorbeeld bij het gebruik van een fungicide als reden Schimmelbestrijding te vermelden. Bij de reden dient u de naam van de schimmel te vermelden, bijvoorbeeld Phytophthora. Vanaf 2021 kunt u in CropVision dit ook invoeren.

Scherpe mestnormen en mineralenplanner

Ook de regels rondom het meststoffengebruik worden steeds meer aangehaald. De normen waaraan we moeten voldoen zijn scherp. Om de mestruimte zo goed mogelijk te kunnen benutten, is een goede berekening en planning noodzakelijk. Deze berekening moet gebaseerd zijn op de resultaten van recent grondonderzoek, de omvang van de percelen en de gewassen en is dus voor iedere akkerbouwer verschillend. Voor het nieuwe seizoen 2021 introduceert CropVision de nieuwe Mineralenplanner. Deze module rekent de beschikbare ruimte exact voor de teler uit en geeft gedurende het jaar een planning af. Dit geldt voor dierlijke -, organische – en kunstmest.

De Mineralenplanner beantwoord vragen als:

  • “Hoeveel ruimte voor stikstof en fosfaat is dit jaar beschikbaar op mijn bedrijf?”
  • “Hoeveel ruimte is hiervan al gebruikt door reeds uitgevoerde bemestingen?”
  • “Hoeveel ruimte heb ik nu nog om meststoffen aan te voeren?”

De Mineralenplanner berekent aan de hand van de geteelde gewassen en grondsoort welke beschikbare gebruiksruimtes er zijn voor dierlijke mest, stikstof en fosfaat. Ook worden reeds uitgevoerde bemestingen verrekend. U ziet dan ook welk deel van de beschikbare gebruiksruimte u reeds gebruikt heeft en wat de nog resterende ruimte is. Aan de hand van deze nog resterende ruimte kunt u een planning maken voor de resterende bemestingen. Dus, “Hoeveel mest kan ik nog aanvoeren?”.

Kortom, CropVision is weer helemaal klaar voor het nieuwe groeiseizoen, waarbij we het u zo makkelijk mogelijk proberen te maken. Heeft u vragen, aarzel niet om contact met ons op te nemen. Ons team staat voor u klaar.

Leon Spätjens,

Productmanager Teelt
AgroVision

Meer informatie? Over CropVision

Neem contact met ons op of bel 0570 664 115

This website uses cookies to improve your experience.