Optimaal gebruik van alle data uit je varkenshouderij

Als varkenshouder verzamel je voortdurend een grote hoeveelheid aan gegevens, variërend van managementregistratie op je mobiele telefoon tot informatie van voerstations, klimaatbeheersingssystemen en diverse soorten weegschalen. Bovendien vindt er een uitwisseling van gegevens plaats met slachthuizen en genetische bedrijven. In de wirwar van deze gegevens rijst de cruciale vraag: wat kun je eigenlijk allemaal doen met al deze waardevolle informatie? De Operationele Monitor en het Dashboard Zeugen helpen je hierin een handje.

Operationele Monitor
De Operationele monitor geeft in eerste instantie aan hoeveel dekkingen, herdekkingen, worpen, geboren biggen, aantal zeugen dat gespeend is en aantal biggen dat gespeend is weer. Dit staat in een helder overzicht dat in een oogopslag te begrijpen is.

In de werkbladen dekkingen, worpen en speningen is het gemakkelijk gemaakt om correlaties te vinden zoals invloed van speenleeftijd op volgende worp, speenleeftijd op interval spenen-dekken, correlatie aantal levend-geboren biggen met dood-geboren-biggen.

Onze operations medewerker en varkensspecialist Theo van Grunsven over de functionaliteit
‘Je ziet in één oogopslag waar verbeteringen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld dat zeugen die je na dag 35 speent, de volgende ronde altijd slecht presteren. Of dat de eersteworpszeugen wel veel levend geboren biggen hebben, maar de tweedeworpszeugen niet. De Operationele Monitor laat de trend zien. Daardoor zie je waar het goed gaat en waar het beter kan. Zo kun je snel bijsturen.’

Voordelen
Het unieke van Operationele Monitor is dat varkenshouders op deze gemakkelijke manier zelf kunnen ontdekken wat technisch sterke punten zijn maar ook wat de verbeterpunten zijn van hun zeugenhouderij. Dit wetende kan de ondernemer zelf een overzicht creëren van de kansen- en bedreigingen en een plan maken hoe op korte termijn technische vooruitgang nagestreefd gaat worden. De ondernemer zit nu zelf aan het roer en stippelt zijn eigen weg uit. Daarbij geeft de Operationele Monitor de volgende voordelen:

  • In één oogopslag alle belangrijke informatie bij de hand
  • De mogelijkheid om het verloop te monitoren, niet alleen een momentopname maar goede analyse over meerdere weken
  • Een hulpmiddel om een toekomstbeeld in te schatten
  • Gemakkelijk het effect van veranderingen monitoren
  • Elke avond bijgewerkt met actuele data

Dashboard Zeugen 
Het Dashboard Zeugen biedt een snel overzicht van de belangrijkste zeuggegevens. Op het dashboard kun je:

  • Direct inzicht krijgen in je bedrijf
  • De belangrijkste kengetallen selecteren
  • Je eigen doelen instellen, die zichtbaar zijn in de grafieken
  • Inzoomen op de geselecteerde kengetallen met interactieve grafieken en tabellen

Om gebruik te kunnen maken van de Operationele Monitor en het nieuwe Dashboard Zeugen, is het nodig om een MyAgroVision-account aan te maken. Instructies hiervoor vind je op: https://help.myagrovision.com/nl/support/solutions/articles/60000810982-hoe-maakt-u-een-myagrovision-account-aan-

 

Meer weten over de Operationele Monitor of het Dashboard Zeugen? 

This website uses cookies to improve your experience.