Stijgende kosten in de agrarische sector? Bereid je goed voor met Mifas Online

De boerenprotesten vlammen overal in Europa op. In Nederland is er onvrede over de toenemende administratiedruk, stijgende kosten en politiek gepingpong. Onder deze omstandigheden moet een plan gemaakt worden voor komend jaar. Hoe ga je om met de eisen vanuit het gemeenschappelijk landbouwbeleid? En hoe ga je om met de extra mestafzet door afnemende derogatie?

Verschillende financiële experts waarschuwen voor dalende prijzen en flink stijgende kosten. Vooral de rentestijging en de derogatieafbouw hakt er flink in. Hoewel er ook gesproken wordt vanuit de politiek over een tegemoetkoming, is het zeker dat je minder mest mag produceren of meer mest moet afvoeren. In lijn der verwachtingen, zullen de prijzen voor het afvoeren van mest flink stijgen. Hoe kan je je hierop voorbereiden? 

Software als hulpmiddel 

Een goede tool om je mestruimte te berekenen zal je zeker helpen. Voor Melkvee hebben we bijvoorbeeld AgroMineraal met de Fosfaatplanner en voor teelt de Mineralenplanner in CropVision. Beide programma helpen je om de mestruimte zo goed mogelijk te kunnen benutten.  

Daarnaast is het belangrijk dat je tijdig een goede cashflow planning maakt, waarin je rekening houdt met verschillende scenario’s en maatregelen. Een cashflow planning geeft inzicht in de financiële situatie van het bedrijf, de liquiditeitsbehoefte en de mogelijkheden tot investeren. Met andere woorden, hoe is de stand van zaken vandaag en ontstaat er volgende periode een tekort of juist extra financiële ruimte.  

Cashflow Planner

In Mifas Online is standaard een ‘agrarische’ Cashflow Planner beschikbaar. Deze hebben we zo gemaakt dat iedere agrarische klant er veel informatie uit kan halen. De prognose wordt uitgewerkt op basis van je actuele financiële cijfers in Mifas Online. Het is vervolgens handig om aanpassingen te doen op bijvoorbeeld de melkprijs, het aantal kg voer, de brandstofprijs en de prijs van je mestafvoer. Zo kan je eenvoudig een scenario uitwerken dat gunstig uitpakt en een scenario dat minder gunstig is. Bijvoorbeeld hoe ziet mijn cashflow er over een jaar uit als de melkprijs daalt en mestkosten toenemen. Of hoeveel extra ruimte heb ik over een half jaar als ik kan sparen in kosten en een hogere opbrengst haal.  

Het mooie is dat Mifas Online alle cijfers al heeft; dus het meeste staat voor je klaar. De grafieken zijn vervolgens heel verhelderend. Als de markt zich in een bepaalde richting beweegt, weet je op tijd welke gevolgen dit voor jouw bedrijf gaat hebben. Hier kan je op sturen en op bijstellen. Maar bovenal kan je op tijd in gesprek gaan met je adviseur. Die kan direct vanuit zijn systeem meekijken met de Cashflow Planner en adviseren in de te ondernemen stappen. Daarnaast geeft de Cashflow Planner een duidelijk overzicht en inzicht bij een eventueel gesprek met de bank.  

Tip: Vind je het lastig een Cashflow planner te maken? Maak dan eerst een testbegroting en probeer dingen uit. Het heeft geen verdere invloed op jouw financiële boekhouding. Neem gerust contact op met onze support afdeling.  

Meer weten over de Cashflowplanner?

This website uses cookies to improve your experience.