Tip van de maand – Voerwinstmonitor

Vers gras in de Voerwinstmonitor 

Het voorjaar is inmiddels in volle gang. Als je je koeien weidt en gebruik maakt van de VoerwinstMonitor, vergeet dit dan niet aan te passen in het rantsoen. Het kennen van de voeropname biedt jou de kans om tijdig en effectief bij te sturen. Bij het weiden is het lastig om de drogestofopname van vers gras nauwkeurig te meten, maar er zijn verschillende manieren om toch een goed inzicht te krijgen.

De Voerwinstmonitor heeft een methode Dit noemen we dichtrekenen. Deze methode voer je als volgt uit: 

1. Ga in het Voerportaal naar Instellingen
2. Klik op 03. Voedermiddelen. Daarna kun je het voedermiddel ‘Vers gras’ toevoegen. 
3. Stel als type ‘Vers gras‘ in. 
4. Klik op de blauwe + om het voedermiddel toe te voegen. 
5. Klik op Opslaan 

6. Vervolgens voeg je vers gras toe in Basisrantsoen (zie ook onderstaande afbeelding).
7. Vink het vakje ‘Op laadlijst’ uit. Hierdoor komt vers gras niet op de laadlijst te staan, maar wordt het wel dagelijks geregistreerd.
8. Wanneer je vervolgens ook het vinkje ‘Dichtrekenen’ aanvinkt, wordt vers gras gebruikt om het rantsoen mee dicht te rekenen.

Dus als je de ene dag wat meer via de voermengwagen aan het voerhek voert, zal het programma automatisch minder vers gras opname registreren door dit dicht te rekenen.
Als vuistregel wordt aangehouden dat de koeien bij 1 uur weidegang, 1 kg droge stof opname hebben. Dus bij 6 uur weidegang, zal dan 6 kg droge stof kunnen worden ingevoerd.

Wat is de Voerwinstmonitor?

De Voerwinsmonitor is een handige tool met bijbehorende app die jou als melkveehouder helpt bij het beter en nauwkeuriger voeren van de koeien. Met VoerwinstMonitor berekenen we de voerefficiëntie op jouw bedrijf, ofwel hoe efficiënt een kg meetmelk wordt geproduceerd per kg droge stof. En dat is belangrijk om te weten, want voerwinst gaat om veel geld. Een verbetering van de voerefficiëntie met 0,1 punt levert je al snel duizenden euro’s per jaar op!

Verbetering voermanagement

VoerwinstMonitor helpt bij vraagstukken op korte en lange termijn zoals inzet van goedkopere voersoorten of wat de prestaties van het winter- en zomerrantsoen zijn geweest. Je ziet direct of je bijvoorbeeld met een goedkopere voersoort dezelfde efficiëntie behaald. Ook zie je wat het effect is van bijvoorbeeld een gewijzigd rantsoen of een andere laadvolgorde.

This website uses cookies to improve your experience.