We houden onze melkproductie en voerkosten goed in balans

Een goede melkproductie tegen zo laag mogelijke kosten

In Overijssel runt De Vries een modern melkveebedrijf met  107 melkkoeien en 55 stuks jongvee. Het vinden van extra grond in de omgeving blijft een uitdaging. Toch weet het bedrijf erg mooie en stabiele productiecijfers te halen tegen lage voerkosten. Een goed samengesteld rantsoen in combinatie met de VoerwinstMonitor zijn hierbij belangrijke pijlers.

Proceskoppeling

De hoog-productieve veestapel produceert gemiddeld 11.500 liter per 305 dagen met prima gehaltes. De Vries is erg trots op zijn veestapel. De koeien staan er mooi bij en de gehaltes – zoals melkureum, vet, eiwit, lactose – blijven goed voor deze productie. De afgelopen jaren heeft het bedrijf flink geïnvesteerd in een moderne stal met veel ruimte en ventilatie voor de koeien. Naast een zelfrijdende voermengwagen, staan er twee Lely melkrobots om de koeien te melken en de data door te zetten naar CowVision door middel van een proceskoppeling. Met de Lely sensoren kan hij naast de beschikking te hebben over de melkgiften, ook realtime de tochtigheid en herkauwactiviteit monitoren (in t4c). Maar zo zegt De Vries: “De gehaltes blijven vooral zo goed door te sturen op fokkerij en voeding. Ik vind het echt een uitdaging om beste melkkoeien te fokken, dit gebeurd dmv aAa.”

Inzicht in vreetgedrag

Om te sturen op voeding gebruikt De Vries de VoerwinstMonitor van AgroVision. “In dit programma komen alle voedingscijfers bij elkaar, zowel ruwvoer als krachtvoer, en deze worden gekoppeld aan de melkproductie en opbrengst. Op het moment dat de melkproductie bijvoorbeeld terugloopt, kan ik precies zien wat de oorzaak hiervan is. Een wisseling van kuil kan bijvoorbeeld al veel invloed hebben. Het programma laat niet alleen zien hoeveel en wat je gevoerd hebt, maar ook wat de koeien daadwerkelijk gevreten hebben. Dit is dan ook het moment om met de voedingsadviseur om de tafel te gaan zitten en de rantsoenen nog eens goed door te nemen. Samen kijken we dan nog eens naar de samenstelling wat kan resulteren in een rantsoensoptimalisatie.”

Rantsoenoptimalisatie

“Het rantsoen van de adviseur wordt vervolgens ingevoerd in de VoerwinstMonitor. Je kan ervoor kiezen automatisch je krachtvoeradvies  in te laten lezen in het CowVision Voerportaal, maar ik vind het zelf prettig om een controleslag aan te houden. Bij de VoerwinstMonitor zit een handige app die het rantsoen automatisch doorberekend in laadlijsten. Als de voerstrategie aangepast wordt van 3 om 2 dagen naar 2 keer per dag, dan berekent de app automatisch de laadlijst voor dat moment aan de hand van het ingevulde rantsoen. Bij het vullen van de voermengwagen volgen we het rantsoen uit de app, maar je kan er natuurlijk wat van afwijken. De precieze gewichten neem ik dan over van wat het weegsysteem aangeeft. Ook het restvoer noteer ik in de app, zodat de opname van de afgelopen dag juist verwerkt kan worden en ik op deze manier nog meer grip houd op de cijfers. En natuurlijk is dit belangrijk om te monitoren hoeveel de koeien daadwerkelijk gevreten hebben.”

Extra inzicht tijdens gesprek met voedingsadviseur

De Voerwinstmonitor laat ook zien hoeveel voerkosten er zijn gemaakt om een bepaalde melkopbrengst te behalen; het voersaldo dus. “Goed ruwvoer is de basis voor een goede melkproductie. Bovendien is het kostentechnisch ook voordelig. Met het aantal hectares land dat we nu hebben, kunnen we voldoende ruwvoer produceren in een groeizaam jaar, maar iets meer hectares zou wel wenselijker zijn. Bij een wat mindere oogst moeten we dus meer voer bijkopen en dan is het belangrijk om de kosten goed in beeld te hebben. De VoerwinstMonitor biedt extra inzicht om het gesprek met de voedingsadviseur aan te gaan. De voedingsadviseur kan mij aangeven dat de glucogene energie wat laag kan zijn in het rantsoen en maismeel adviseren wat zorgt voor betere efficiëntie, maar ik weet dat geplette tarwe wellicht ook goed zou kunnen terwijl het prijstechnisch voordeliger is. Door aan dit soort knoppen te draaien, hebben we onze melkproductie en voerkosten de afgelopen jaren goed in balans weten te houden waardoor we op een zeer goede voerwinst uitkomen.”

De uitdagingen voor de komende jaren zijn nog wat onduidelijk, gezien het wisselende beleid van de overheid. Maar één ding weet ik wel en dat is dat sturen op voer en een goed presterende koppel zorgt voor goede melkproductie tegen zo laag mogelijke kosten. En dat biedt zekerheid. Wat dat betreft raad ik iedereen de VoerwinstMonitor aan.

 

This website uses cookies to improve your experience.