Dynamisch voeren

Krachtvoerberekening nieuwe stijl

Dynamisch Voeren is gebaseerd op de wetenschap dat elke koe op haar manier efficiënt krachtvoer omzet in melk. Het programma baseert zich op de krachtvoeropname en de melkopbrengst van de vorige dag en berekent hieruit de individuele krachtvoerefficiëntie.

Op basis van de individuele krachtvoerefficiëntie, de voerprijs en de verwachte melkopbrengst wordt de krachtvoergift volautomatisch berekend en via de voerautomaat verstrekt. Elke dag weer. De extra hoeveelheid krachtvoer die de koe krijgt, moet leiden tot een hogere melkgift. Gebeurt dit niet, dan moet de extra krachtvoergift achterwege worden gelaten. Zo wordt de meeste melk tegen de minste kosten geproduceerd.

Voordelen Dynamisch Voeren

  • Structurele saldoverbetering: € 0,50 meer saldo per koe per dag
  • Gemak en tijdswinst: tijdrovend instellen van de voergift in de computer is verleden tijd
  • Betere attenties
  • Lagere milieubelasting door hoger benutting van mineralen op het bedrijf
  • Betere gezondheid en nieuwe kengetallen voor selectie en fokkerij
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Hoger saldo

Dynamisch Voeren zorgt op verschillende manieren voor een hoger saldo. Doordat bij Dynamisch Voeren niet naar behoefte maar op respons wordt gevoerd, is het resultaat een saldowinst van €10.000,- per jaar bij 70 koeien.

Geïntegreerd in Voerportaal

Dynamisch Voeren is geïntegreerd met het Voerportaal. Het Voerportaal berekent de Dynamisch Voeren adviezen en stuurt deze automatisch door naar de procescomputer.

Benieuwd? Naar CowVision Dynamisch Voeren

Vraag een demo aan via het formulier of bel direct 0570 664 115

Meer informatie? Vul uw gegevens in of bel 0570 664 115