Nieuw in CropVision, meer dan alleen teeltregistratie.

Door: Leon Spätjens, Productmanager Teelt AgroVision

Al flink wat jaren houden we bij welke bewerkingen op het land plaatsvinden. Deden we dit voorheen in het spuitboekje, nu doen we dat massaal digitaal. Dit is op zich niet nieuw. Wat we wel zien is dat de regels voor ondermeer het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen elk jaar weer aangescherpt worden. En het aantal partijen dat inzicht wil in uw teeltdata neemt toe. ‘Hoe kan CropVision hierbij helpen?’, vraagt u zich misschien af. Ik stel mij die vraag ook regelmatig. Niet alleen als Productmanager Teelt bij AgroVision, maar ook als praktiserend akkerbouwer.
Meer administratie door duurzaamheid

Telers zien het belang van duurzaamheid en voedselveiligheid wel in en willen hieraan meewerken. De administratieve rompslomp die ermee gepaard gaat is echter een bijkomende kwaal. Helaas een ontwikkeling die niet zomaar te stoppen is. Met CropVision proberen we het daarom voor de boer zo makkelijk mogelijk maken. Dit zit hem niet alleen in een eenvoudige invoer of een handige bijgeleverde app voor de smartphone, maar ook in waarschuwingen vooraf als het middel niet is toegestaan. En natuurlijk door slimme koppelingen met o.a. toeleveranciers, RVO, adviseurs en afnemers, zodat informatie over en weer uitgewisseld kan worden. De teler beschikt zo over een flexibel registratieplatform waarin hij (of zij) de baas blijft over zijn eigen gegevens.

Nieuwe koppelingen

Nieuw is de samenwerking met Vantage Agrometius. De CropVision App is nu beschikbaar op de Trimble terminal en er is een koppeling gemaakt met de GeoBas weerstations. Net als de Sencrop stations kunnen deze weerstations gebruikt worden in combinatie met de CropVision adviessystemen zoals Gewis , ProPhy en Onions.

Ook voor onze zuiderburen zijn er verschillende koppelingen gelegd. Bijvoorbeeld de koppeling met het kunstmestregister, die elke Vlaamse akkerbouwer vanaf 1 januari 2021 moet bijhouden. Via CropVision wordt het mestverbruik en de aan- en afvoer automatisch doorgegeven aan het kunstmestregister. Nieuw voor 2021 is ook dat de informatie over gewasbeschermingsmiddelen automatisch ingelezen wordt in CropVision. Dit resulteert in een uitgebreidere en betere middelencontrole. Ook is recent een koppeling tot stand gebracht tussen CropVision en Ceres bedrijfsboekhouding. Registraties in CropVision met het gebruik van zaad- en pootgoed, meststoffen en bestrijdingsmiddelen worden zo automatisch overgezet  naar Ceres. Dit scheelt veel invoerwerk.

Nieuwe gewasbeschermingsregels 2021

En wat gaat er voor u veranderen in 2021? Ook volgend jaar worden de restricties in het middelengebruik verder aangescherpt.  Dit geldt bijvoorbeeld voor het gebruik van Mancozeb bij de bestrijding van Valse Meeldauw, Bremia en Phytophthora; 2021 wordt het laatste jaar dat u dit middel nog mag gebruiken. En komende zomer komt er een einde aan het gebruik van producten, die de werkzame stof Epoxiconazool bevatten (zoals Seguris, Adexar, Retengo Plus). Deze en andere restricties worden in de middelenbank van CropVision bijgehouden, zodat u op tijd gewaarschuwd wordt bij het gebruik van de middelen.

Een andere belangrijke aanscherping voor 2021 is voor Global GAP. Vanaf het nieuwe seizoen vraagt Global GAP nog gedetailleerder naar de reden waarom een middel wordt toegepast. Het is voor Global GAP niet meer voldoende om bijvoorbeeld bij het gebruik van een fungicide als reden Schimmelbestrijding te vermelden. Bij de reden dient u de naam van de schimmel te vermelden, bijvoorbeeld Phytophthora. Vanaf 2021 kunt u in CropVision dit ook invoeren.

Scherpe mestnormen en mineralen module

Ook de regels rondom het meststoffengebruik worden steeds meer aangehaald. De normen waaraan we moeten voldoen zijn scherp. Om de mestruimte zo goed mogelijk te kunnen benutten, is een goede berekening en planning noodzakelijk. Deze berekening moet gebaseerd zijn op de resultaten van recent grondonderzoek, de omvang van de percelen en de gewassen en is dus voor iedere akkerbouwer verschillend. Voor het nieuwe seizoen 2021 introduceert CropVision de nieuwe Mineralenplanner. Deze module rekent de beschikbare ruimte exact voor de teler uit en geeft gedurende het jaar een planning af. Dit geldt voor dierlijke -, organische – en kunstmest.

Weeromstandigheden en adviezen.

Tot slot eisen ook de veranderingen in het klimaat steeds meer onze aandacht op. De risico’s op extreme weersomstandigheden nemen toe. Zomers met lange droge perioden, extreem warme dagen of buienlijnen met de aanvoer van intensieve regen van uren achtereen. Actuele weergegevens en een goede weersverwachting zijn voor de dagelijkse bedrijfsvoering essentieel. De behoefte om snel te kunnen reageren op veranderingen neemt toe. Met de CropVision Adviessystemen heeft u de mogelijkheid om met een directe koppeling tussen uw teeltregistratie en het weer de juiste beslissingen te nemen. Met CropVision Gewis bepaalt u voor een geplande bespuiting het juiste toepassingsmoment. De ziektebestrijding in aardappelen en uien voert u bewust uit met de nieuwe CropVision modules ProPhy en Uien. Hiermee krijgt u een objectieve ondersteuning voor de timing van uw fungicide bespuitingen. De CropVision spuit- en adviessystemen kunt u koppelen aan uw eigen weerstation van Sencrop of Geobas, zodat het advies gebaseerd is op de metingen in uw eigen perceel. Of u maakt gebruik van het AgroVision netwerk van weerstations die bij u in de omgeving staan.

Kortom, CropVision is weer helemaal klaar voor het nieuwe groeiseizoen, waarbij we het u zo makkelijk mogelijk proberen te maken. Heeft u vragen, aarzel niet om contact met ons op te nemen. Ons team staat voor u klaar.

Leon Spätjens werkt sinds 2008 bij AgroVision. Als Productmanager Teelt vertaalt hij de ontwikkelingen in teelt en behoeften van telers in de software. Daarnaast is Leon akkerbouwer en is nog veel te vinden op zijn akkerbouwbedrijf. 

     Nieuw in CropVision

  • Samenwerking Vantage Agrometius
  • Koppeling Vlaamse kunstmestregister
  • Koppeling Ceres Bedrijfsboekhouding
  • Aanpassing Global GAP
  • Nieuwe module: Mineralenplanner
  • Nieuwe adviessytemen, gekoppeld met eigen weerstation

Leon Spätjens,

Productmanager Teelt
AgroVision

Meer informatie over CropVision? Vul uw gegevens in of bel 0570 664 115