AgroVision lanceert de CropVision Mineralenplanner

De nieuwe CropVision Mineralenplanner helpt telers te voldoen aan de mineraalnormen. Hiermee sluit AgroVision aan op de wens van vele klanten om inzicht te houden tijdens het groeiseizoen in de benutting van de gebruiksruimte. Gezien de frequente wijzigingen en de complexiteit van de regelgeving is dat niet zo eenvoudig.  Met de CropVision Mineralenplanner ziet de teler in één oogopslag hoeveel beschikbare gebruiksruimte hij/zij nog heeft.

 

Strenge mineraalnormen

De afgelopen jaren zijn de regels rondom het meststoffengebruik steeds meer aangehaald en de verwachting is dat dit nog wel zal doorgaan. De normen waaraan we moeten voldoen zijn scherp en de berekening is complex. Deze berekening moet gebaseerd zijn op de resultaten van recent grondonderzoek, grondsoort, grondgebruik, bemestingstoestand, mestsoort en de omvang van de percelen en de gewassen en soms zelfs de rassen. De CropVision Mineralenplanner rekent de beschikbare ruimte exact voor de teler uit en geeft gedurende het jaar inzicht in de benutting van de beschikbare ruimte. Dit geldt voor dierlijke mest, overige mestsoorten en kunstmest.

Benutten mestruimte

“Om de mestruimte zo goed mogelijk te kunnen benutten, is een goede planning noodzakelijk”, zegt Kees Vogelaar, Teeltspecialist bij AgroVision. “Veel telers starten binnenkort met het bemesten van het land en hiervoor heeft men al vaak vooraf met de adviseur een mineraalplan gemaakt. Het daadwerkelijke verbruik wijkt echter meestal af van de planning. Bij de planning heb je bijvoorbeeld nog geen kennis van de exacte samenstelling van de geleverde organische mest. Het is daarom noodzaak om dit goed te blijven monitoren, zodat u niet aan het eind van het jaar voor verrassingen komt te staan. Doordat de CropVision Mineralenplanner gekoppeld is aan de teeltregistratie, wordt het mestverbruik, de grondonderzoeken en het teeltplan automatisch verwerkt in de berekening.”

Lees onze gratis tips in het kennisdocument

Wilt u meer informatie?
Over de CropVision Mineralenplanner

Wij helpen u graag verder. Bel 0570 664 115 of vul het contactformulier in

Meer informatie Mineralenplanner

This website uses cookies to improve your experience.