Column Kees – Een nieuw seizoen met onzekerheden, maar ook kansen

De start van een nieuw teeltseizoen brengt verwachtingen en hoop op een mooi rendement. Dit jaar zijn de onzekerheden door de situatie in Oekraïne echter bijzonder groot. De prognose van hoge graanprijzen lijkt zeker gerechtvaardigd, maar zet de stijgende lijn van de suikerprijs door? En wat zullen de frietaardappelen gaan opleveren?

Zeker is in ieder geval dat de kostprijs enorm zal stijgen. Aan de stijging van de kunstmest- en brandstofprijzen lijkt nog geen eind gekomen. Van een tweejaar lange pandemie rollen we nu in een nieuwe mondiale crisis. De gevolgen voor inflatie en de kosten voor levensonderhoud zullen dimensies aannemen die de naoorlogse generatie nog nooit heeft meegemaakt. Het zal van iedereen aanpassingen vragen aan een nieuwe situatie. 

Onzekerheid door wisselende Europese politiek

De voedselzekerheid van de EU is door de recente ontwikkelingen een nieuw discussiepunt geworden. De doelstellingen in de Green Deal krijgen onder meer van president Macron een lagere prioriteit dan de zekerheid van een toereikende voedselproductie. De afbouw van de import van landbouwproducten is binnen de Europese politiek een stuk belangrijker geworden. Echter, de Farm-to-Fork strategie zal tot een lagere voedselproductie leiden en dat past niet in dat plaatje. Zo komen in enkele weken tijd, zaken in een heel ander daglicht te staan. Wetsvoorstellen ten aanzien van ecologische aandachtsgebieden in het GLB en beperking van het pesticiden- en kunstmestgebruik lijken voorlopig de koelkast in te gaan.

Uitdagingen door weersomstandigheden

Na een winter waarin de voorspellingen van een echte vorstperiode niet uitkwamen, volgde een februarimaand met onstuimig weer. De consequenties voor de structuur is op veel percelen duidelijk merkbaar. Het droge en zonnige weer in maart, maakt dat we al vroeg dit voorjaar aan de slag kunnen. Maar op de zwaardere kleigronden valt het niet mee om een mooi zaadbed klaar te leggen. En net als in 2020 zien we al vroeg in het jaar beregeningsinstallaties in de polder. Niet zo vreemd, want een ongelijkmatige kieming van zaaiuien levert het hele seizoen problemen. Twee jaar geleden hebben we zelfs ook zomergranen zien ‘mislukken’ door deels droogliggend zaad.

Meer inzetten van organisch mest 

Het optimaal inzetten van organische mest is bij de huidige kunstmestprijzen extra interessant. Belangrijk is om tijdens het seizoen goed inzicht te houden in hoeverre de gebruiksruimte met de geleverde drijfmest is ingevuld. In CropVision kunt u elke mestleveringen met de exacte analyse vastleggen. De aanvulling van de CropVision Mineralenplanner geeft u vervolgens inzicht hoeveel ruimte er nog over is. In de huidige situatie een module die zijn geld snel terugverdient!

Toepassen middelen in uien

In 2022 kunnen we voor de ziektebestrijding niet meer terugvallen op mancozeb. Voor de Valse Meeldauw in uien een groot gemis. Dit betekent dat we dit jaar slim moet omgaan met de inzet van Zorvec, Orondis en Fandango. Gelukkig is er voor het laatste product nog een oplossing gekomen, zodat een geringe wijziging (de gebruikelijke hulpstof is niet beschikbaar) in samenstelling door het CTGB is toegestaan. De inzet van genoemde middelen vraagt om juiste timing om niet vast te lopen met het maximum aantal toepassingen. Bovendien is het gezien het resistentie risico wenselijk om Zorvec/Orondis zo minimaal mogelijk in te zetten. Het Uien adviesprogramma in CropVision, biedt u daarbij de juiste ondersteuning.

Aanvullende voorwaarden bij inspectie teeltregistratie

Veel telers werken met CropVision teeltregistratie om de afnemer van teeltgegevens te kunnen voorzien. Voor diverse bedrijven levert een GlobalGAP of PlanetProof certificaat extra inkomsten dan wel zekerheid bij de afzet. Het vastleggen van de reden van een bespuiting hoort tot de vereisten. Sinds kort stellen controleurs bij inspectie aanvullende voorwaarden. De reden moet u nu gedetailleerder vastleggen. De reden ‘schimmel’ bij de inzet van een fungicide is niet voldoende. Men wil zien of het een toepassing betreft voor de aanpak van Phytophthora, Gele Roest, Trips of bladluizen. In CropVision kunt u zelf een verfijnde reden intypen. Voor bespuitingen die vaak terugkomen kunt u een bewerkingstegel aanmaken, waarin u deze specifieke reden kunt opslaan. Wat mij betreft echter wel een onzinnige verzwaring van de administratieve last; alsof u een Sclerotinia middel voor de bestrijding van Valse Meeldauw zou willen inzetten?

Tot slot …

Tot slot hoop ik dat er snel een einde komt aan de uitzichtloze situatie waarin duizenden Oekraïners zich in bevinden. Vooralsnog zijn er nog geen signalen die veel hoop bieden op een oplossing. Maar laten we bidden dat het leed dat onschuldige mensen wordt aangedaan, mee gaat wegen om een uitweg te vinden. Dat zou een geweldig geschenk zijn aan het begin van het nieuwe groeiseizoen 2022.

This website uses cookies to improve your experience.